Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Spec. im S. Żeromskiego w Krakowie
wraz z ORTOKLINIK pod patronatem Fundacji Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu rozpoczyna nowy cykl kursów z możliwością bezpośredniego udziału w zabiegach operacyjnych tzw. „surgeon to surgeon”. Główny nacisk położony jest na doskonalenie techniki operacyjnej.

Kurs składa się z części teoretycznej – wykładów oraz praktycznej, podczas której uczestnicy będą mogli doskonalić technikę na sztucznych kościach, asystować do zabiegów, brać udział transmisji z bloku operacyjnego i dyskusji. W czasie zajęć praktycznych istnieje możliwość zapoznania się z różnymi typami implantów.

Ze względu na ograniczenie możliwości czynnego udziału, organizatorzy przewidują 12 uczestników. Koszt udziału uczestnika w kursie wynosi 1200 zł i obejmuje kurs, wyżywienie i jeden nocleg.

Serdecznie zapraszamy

prof. nadzw. dr hab. Julian Dutka

podpis

 

Kierownik kursu

Logotyp Ortoklinik

Logo Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Logotyp oddziału Chirurgii Ortopedyczno-UrazowejOddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie

oś. Na Skarpie 66
31-913 Kraków

telefon: 12 622-92-67

telefaks: 12 644-76-54

e-mail: ortopedia@orttra.pl


Ortoklinik
Specjalistyczny ośrodek ortopedii i traumatologii narządu ruchu

www.ortoklinik.pl

ul. Lubicz 25/16m 31-503 Kraków (budynek „Nafty”)

tel. 501 751 989

e-mail: info@ortoklinik.pl


Prof. nadzw. dr hab. med. Julian Dutka

Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Krakowie. Aktualnie ordynator Odziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego.

Dr med. Paweł Skowronek

Zajmuje się kompleksowym leczeniem schorzeń i urazów narządów ruchu. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu świeżych urazów i ich powikłań, zmian zwyrodnieniowych stawów oraz urazami sportowymi. Wykonuje zabiegi artroskopowe i rekonstrukcyjne oraz endoprotezoplastyki stawów.

Dr med. Tomasz Sorysz

Specjalista ortopeda traumatolog

Lek. Michał Skowronek

Specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zajmuje się leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń narządu ruchu: artroskopie, endoprotezoplastyki stawów oraz rekonstrukcje więzadeł.

Dr med. Łukasz Dutka

Specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i operacyjnym schorzeń z dziedziny ortopedii, traumatologii oraz chirurgii sportowej. Wykonuje zabiegi endoprotezoplastyki stawów artroskopii, rekonstrukcji więzadeł oraz zabiegi w zespole kanału nadgarstka.

Dr n. med. Benedykt Cichy

Dr med. Paweł Sosin